Free delivery from 300,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list

Polityka Prywatności

 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy colormed.pl, prowadzony pod adresem domeny www.colormed.pl przez firmę Produkt-Kontakt Bożena Gajewska z siedzibą w Pakości przy ul. Św. Jana 19 A, (dalej zwanego sklepem internetowym).

 Nasz sklep internetowy dokłada wszelkich starań aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych w związku z korzystaniem z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

 

DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY

PLIKI COOKIES

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

DANE POTRZEBNE PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji (rozmowy telefonicznej, wiadomości email), w przypadku dokonywania zakupów i procesu zakładania konta na www.colormed.pl:

 

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania

3) adres do wysyłki/dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie uniformix.pl.

Zaznaczamy, że w swojej przeglądarce mogą Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym usunąć już zapisane pliki.

 

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać dane firmie kurierskiej dostarczającej przesyłkę do Klienta.

W takich przypadkach ilość przekazywanych informacji jest ograniczona do wymaganego minimum.

 

Colormed.pl może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Klienta w celu przysyłania informacji o statusie zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Zaznaczamy jednak, że Klient ma prawo w każdej chwili do cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu należy użyć pola: Wypisz się z newslettera, dostępnego na  stronie www.colormed.pl.

Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta w sklepie colormed.pl lub z adresu zamowienia@colormed.pl lub pod numerem obsługi klienta tel. (+48) 665 001 058.

 

colormed.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 

Sklep colormed.pl dokłada wszelkich starań,aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je od działania osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do swojego konta w sklepie colormed.pl i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: zamowienia@colormed.pl.

Przysługuje Państwu prawo żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: zamowienia@colormed.pl .

 

INNE STRONY INTERNETOWE

 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

ZMIANA POLITYKI

 

Zastrzegamy sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie poprzez publikację jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Zwracamy się do Państwa z prośbą o regularne sprawdzanie treści niniejszej Polityki.

pixel